Committees
General Chair:

Huayong Yang, Zhejiang University

Hong Chen, Tongji University

 

General Co-Chair:

Chenghui Zhang, Shandong University

Hongye Su, Zhejiang University

Bing Xu, Zhejiang University

Hui Xie, Tianjin University

Jingmin Xin, Xian Jiaotong University  

Zhijiang Shao, Zhejiang University

Bingzhao Gao, Jilin University

 

International Program Committee Chair:

Tielong Shen, Sophia University, Japan  

 

International Program Committee Co-Chair:

Per Tunestål, Professor, Lund University, Sweden

Ning Bian, Dongfeng Motor Corporation

Li Li, Tsinghua University  

Hongyan Guo, Jilin University  

Jiangyan Zhang, Dalian Minzu University  

Ke Li, Shandong University

Kang Song, Tianjin University  

 

Invited Session Chair:

Dongpu Cao, University of Waterloo, Canada    


Invited Session Co-Chair:

Ge Guo, Northeastern University

Guodong Yin, Southeast University


Publication Chair:

Jinwu Gao, Jilin University  

 

Local Organizing Committee Chair:  

Jian Chen, Zhejiang University

 

Local Organizing Committee Co-Chair:

Tao Liu, Zhejiang University

Dejun Li, Zhejiang University

Zhengguang Wu, Zhejiang University

Zhiyun Lin, Hangzhou Dianzi University

Defeng He, Zhejiang University of Technology

 

Registration Chair:

Chunyue Song, Zhejiang University

Huarong Zheng, Zhejiang University

 

Financial Chair:

Yu Zhang, Zhejiang University

 

Webmaster:

Jiamei Lin, Jilin University  

 

Conference Secretary:

Yan Ma, Zhejiang University

Ningning Liu, +86-15757152744